FIGURE PAINTING

Nostalgia of 70s
Nostalgia of 70s

100 cm x 100 cm Oil on Canvas 2020

Parade
Parade

Oil on Canvas 70 cm x 70 cm 2019

In The Morning II
In The Morning II
Provocation, 2017
Provocation, 2017

Oil on Canvas 47" x 35”

Morning Coffee
Morning Coffee

2017 Oil on Canvas 24" x 20"

Study in Black and White - Female
Study in Black and White - Female

2017 Study in Black and White Oil on Canvas Board 16" x 12"

In The Morning I
In The Morning I

2017 Oil on Canvas 32" x 40”, (80cm x 100 cm)

Dynamic Posture - Male I
Dynamic Posture - Male I

2017 Temptations IV Oil on Canvas Board 20" x 16”, (40cm x 50 cm)

Girl in a Blue Scarf I
Girl in a Blue Scarf I

2017 Oil on Canvas Board 16" x 12”, (40cm x 30 cm)

Girl in a Blue scarf II
Girl in a Blue scarf II

2017 Oil on Canvas 24" x 16”, (60cm x 40 cm)

A Woman With the Red Sharf
A Woman With the Red Sharf

2014 Oil on Canvas 24" x 18"

Boy at the Beach
Boy at the Beach

2014 Oil on Canvas 18" x 24"