CONTEMPLATIONS

Dio Nostalgia III
Dio Nostalgia III

Oil on Canvas 100 x 100 x 5 cm 2021

Mini Nostalgia
Mini Nostalgia

Oil on Canvas 100 cm 100 cm 2020

Tele Nostalgia II
Tele Nostalgia II

Oil on Canvas 100 cm x 100 cm 2020

Dio Nostalgia II
Dio Nostalgia II

Oil on Canvas 100 x 100 x 4cm 2020

Memories Of Polka Dots I
Memories Of Polka Dots I

Oil on Canvas 100 x 100 x 4cm 2020

The Little Girl's Dream Factory
The Little Girl's Dream Factory

Oil on Canvas 80 cm x 120 cm 2020

Tele Nostalgia I
Tele Nostalgia I

Tele Nostalgia I Oil on Canvas 100 x 100 cm 2020

Dio Nostalgia
Dio Nostalgia
Breaking in the light
Breaking in the light

Oil on Canvas 60 cm 46 cm 2019

Games Of Windows
Games Of Windows

Oil on Canvas Board 40 cm x 50 cm

Games of Thoughts
Games of Thoughts
Provocation, 2017
Provocation, 2017

Oil on Canvas 47" x 35”

Games of Lights III
Games of Lights III

Oil on Canvas Board 36 cm x 28 cm 2016

Games of lights II, 2016
Games of lights II, 2016

Oil on Canvas

Games of Light I
Games of Light I

Oil on Canvas 25" x 22" 2016

Temptations I - Mime
Temptations I - Mime

2015 Oil on Canvas 47" x 35”

Temptations II - Hanging Wine Glass
Temptations II - Hanging Wine Glass

2014 Oil on Canvas 24" x 30"

Virtual commodity
Virtual commodity

2015 Oil on Canvas 30" x 30"